• View as:
  • Sort by:    
  • Thẻ thông minh không tiếp xúc đọc/ghi iCLASS 13.56 MHz, 64-bit
  • Kích thước tiêu chuẩn ISO tối ưu in hình ảnh trực tiếp bằng nhiệt
  • Thẻ thông minh không tiếp xúc, độ bền cao với cấu trúc thẻ dày, tần số 13.65Mhz
  • Bảo mật, ứng dụng cho hệ thống kiểm soát ra vào
  • Tương thích mọi đầu đọc iCLASS SEmultiCLASS SE
  • Thẻ thông minh kết hợp giữa công nghệ 13.56 MHz iCLASS và Proximity 125kHz theo tiêu chuẩn ISO
  • Tham gia hệ thống kiểm soát HID Prox

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới