Lựa Chọn Công Nghệ Xác Thực Thẻ HID iCLASS Seos/ iCLASS SE/ Proximity/ MIFARE

HID Mobile Access and Smart Card Credentials

HID Mobile Access

What Is HID Mobile Access?

Onboarding and Ordering

Solution Component Overview

Credentials

Understanding HID Credentials

What should I know about security keysets?

How can I order HID Elite configured credentials?

How can I migrate from my current credential technology?

What is the difference between iCLASS Seos, iCLASS SE and iCLASS credentials?

Credentials Marking.

Announcement Regarding Credentials Marking.

iCLASS Seos Credentials [Recommended]

iCLASS Seos Card - 500

Page 46

iCLASS Seos + Prox Card - 510

47

iCLASS Seos + iCLASS + Prox Card - 520

48

iCLASS SE Credentials

iCLASS SE Card - 300 / 305

Page 50

iCLASS SE + Prox Card - 310 / 315

51

iCLASS SE Key - 325

53

iCLASS SE Tag - 330

54

iCLASS SE Clamshell Card - 335

55

iCLASS SE + Other HF Card - 390 / 391

56

iCLASS SE + Other 13.56MHz + Prox Card - 395 / 396

58

iCLASS Credentials

iCLASS Card - 200 / 210 / 211

Page 60

iCLASS + Prox card - 202 / 212

61

iCLASS Key - 205

63

iCLASS Tag - 206

64

iCLASS Clamshell Card - 208

65

iCLASS + Other HF Card - 232 / 242

66

iCLASS + Other 13.56 MHz (except LEGIC) + Prox Card - 252 / 262

68

UHF Credentials

UHF Card - 600

Page 70

UHF + iCLASS Card - 601

71

HID Proximity Credentials

ProxCard II Card - 1326

Page 73

DuoProx® II Card - 1335 / 1536

74

ProxKey III Keyfob - 1346

75

ISOProx® II Card - 1386 / 1586

76

ProxPass® II Vehicle Identification Tag - 1351

77

MicroProx® Tag Proximity - 1391

78

ProxCard Plus Card - 168 / 169

79

MIFARE Credentials

MIFARE Classic Card - 340 / 345 / 1430 / 1440 / 1436 / 1446

Page 87

MIFARE Classic + Prox card - 350 / 355 / 1431 / 1441 / 1437 / 1447

89

MIFARE Classic Keyfob - 1434 / 1444

91

MIFARE Classic Adhesive Tag - 1435 / 1445

92

MIFARE DESFire EV1 Card - 370 / 375

93

MIFARE DESFire EV1 + Prox Card - 380 / 385 / 1451 / 1457

94

MIFARE Classic + MIFARE DESFire EV1 Card - 282

96

 

Share this story, choose your platform!

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới