• View as:
  • Sort by:    
HID® Signo™ Reader 20

Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc - đa công nghệ, sẵn sàng với thiết bị di động, kích thước nhỏ gọn

HID® Signo™ Reader 40

Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc - đa công nghệ, sẵn sàng với thiết di động, kích thước chuẩn công tắc lắp tường

HID® Signo™ Keypad Reader 20K

Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc có bàn phím - đa công nghệ, sẵn sàng cho thiết bị di động, kích thước nhỏ gọn

HID® Signo™ Keypad Reader 40K

Đầu đọc thẻ thông minh không tiếp xúc có bàn phím - đa công nghệ, sẵn sàng cho thiết bị di động, kích thước chuẩn công tắc gắn tường

HID Signo Biometric Reader 25B
  • Đa công nghệ
  • Sẵn sàng với thiết bị di động
  • Đầu đọc vân tay

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới