• View as:
  • Sort by:    
HID® Aero™ X100

Mô-đun giao diện điều khiển đầu vào - hỗ trợ tối đa 4 đầu đọc, 7 đầu vào, 4 đầu ra

HID® Aero™ X200

Mô-đun giao diện điều khiển đầu vào - giám sát lên đến mười sáu đầu vào mục đích chung

HID® Aero™ X300

Mô-đun giao diện điều khiển đầu ra - điều khiển lên đến mười hai đầu ra mục đích chung

HID® Aero™ X1100

Bộ điều khiển thông minh - lên đến 4 đầu đọc, 7 đầu vào, 4 đầu ra

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới